BAŞKANIN MESAJI

Değerli paydaşlarımız,

Koltek A.Ş.; kurulduğu günden beri faaliyet gösterdiği sektörlerde lider olmayı kendine amaç edinmiş ve her geçen gün bu amacına ulaşmak için stratejisini ve çalışma prensiplerini bir adım ileriye taşımıştır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda, hizmet verdiğimiz sektörlerde, kamu kuruluşlarına ve özel sektöre en verimli çözümleri sunmak için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı takım ruhu içinde azimle sürdürüyoruz.

Başarının şahsa ait olmayıp ekip çalışmasının sonucu olduğu olgusuna inanıyor ve bu kültürün bizi rakiplerimizden farklılaştıran başlıca unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Şirket kültürü olarak benimsediğimiz takım ruhunun gücünü temel alan felsefemizin itici gücüyle, günden güne dönüşen sektörümüzün gelişimine kararlılıkla katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Kurulduğu günden bugüne, sektöründe lider ve yönlendirici bir kurum olmayı kendine ilke edinmiş olan Koltek A.Ş.; çalışanları, iş ortakları ve diğer tüm paydaşları nezdinde dürüst, güvenilir ve saygın bir kuruluş olarak kalmaya devam edecektir.

Sn. Metin Dalgıç

Yönetim Kurulu Başkanı