Koltek A.Ş.; toplu konut, kamu binaları (sağlık kurumları, eğitim kurumları, camiler vb.) teknik mühendisliğin tüm alanlarındaki işlerin (yapılar, ısınma, havalandırma ve klima tesisatı, elektrik tesisatları, sıhhi tesisatları) tasarım ve inşaat kontrollük hizmetlerini yönetir.

Politikamız; yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve enerji verimli projeler yaratmaktır.


HİZMETLERİMİZ

 Proje yapımı / proje kontrollüğü

 İnşaat kontrollüğü ve kabul işlemleri

 Proje yönetimi

 İdare’ye danışmanlık ve destek

 Teknik ve mali fizibilite çalışmaları

 Teknik koordinasyon ve raporlama

 İşletmeye alma

 Talep yönetimi

 İşletme ve bakım sürecinin denetlenmesi

 Planlama, Maliyet kontrolü

 İhale dökümanlarının hazırlanması

Kamu Özel Ortaklığı (PPP)