Koltek A.Ş. su ve güneş enerji santralleri, rüzgar çiftlikleri için projeler geliştirir, binalar, sanayi alanları ve kamu tesislerinin enerji verimliliği için çözümler tasarlar, yeşil bina gaz emisyonlarının azaltılması için stratejiler geliştirir, iklim değişikliklerinin etkilerini değerlendirir ve adaptasyon stratejileri önerir.


HİZMETLERİMİZ

 Hidrogüç

 Güneş enerjisi

 Jeotermal enerji

 Biogaz enerji kazanımı

 Enerji verimliliği

 Elektrik altyapı planlaması

 Elektrik iletim ve dağıtım