TARİHÇEMİZ

KOLTEK Müşavirlik, 1988 yılında Ankara'da kurulmuştur.

KOLTEK Müşavirlik; betonarme binalardan çelik yapılara, sulamadan otoyollara kadar her türlü alt yapı ve üst yapı projesini gerçekleştirebilecek bilgi, beceriye sahip tecrübeli ve kalifiye mimar ve mühendislerden oluşmaktadır. Koltek Müşavirlik sektöründe eleman sirkülasyonu en az olan firmalardan biridir ve bundan dolayı Koltek Müşavirlik iyi yetişmiş, uzun yıllardır firmada çalışmanın getirdiği deneyime ve firma prensip ve kalite bilincine sahip teknik personel kadrosuna sahiptir.

Firmanın hissedarları mimar, mühendis ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

KOLTEK Müşavirlik A.Ş. altyapı ve üstyapı alanında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Demiryolları Genel Müdürlüğü, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Eti Holding A.Ş., T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli Belediyelere hizmet vermiştir. Koltek A.Ş.; Libya Sirte-Bingazi arası hızlı tren demiryolu projesi inşaat kontrollük hizmetleri işini üstlenmiştir. Ayrıca Ürdün Mujib ve Güney Sulama Projesi, II. Kısım B Sözleşmesi işinin projelerini gerçekleştirmiş, Afganistan'da ise Kabil-Kandahar arası yol projelerini başarıyla tamamlamıştır.

FIDIC, EFCA ve TMMMB üyesi olan Koltek, yurtiçi ve dışında sektördeki diğer firmalarla rekabet edebilmenin tek koşulunun müşteriye kaliteli hizmet sunma ve müşteri memnuniyetinin sağlanması olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda Koltek A.Ş. uzun vadeli hedef ve stratejilerini oluşturmuş, teknik kadrosunu bu hedef ve stratejiler doğrultusunda teçhiz etmiştir.